موضوع دانلود با عنوان :شرح دشواري هاي کتاب مهمان نامه ی بخارا – زبان و ادبیات فارسی

شرح دشواري هاي کتاب مهمان نامه ی بخارا   چکیده  كتاب مهمان نامه بخارا از كتب تاريخي اوايل قرن دهم است. اين كتاب را فضل الله بن روزبهان خنجي در …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :شخصیت پردازی در رمان «همنوایی شبانه‌ی ارکستر چوب‌ها» – زبان و ادبیات فارسی

شخصیت پردازی در رمان «همنوایی شبانه‌ی ارکستر چوب‌ها»  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده.. ۱ فصل اوّل: کلّیات.. ۲ ۱-۱- مسئله‌ی تحقیق.. ۳ ۱-۲-ضرورت تحقیق.. ۴ ۱-۳-پیشینیه‌ی تحقیق.. ۴ ۱-۴-اهداف تحقیق.. …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :شخصیت حضرت علی (ع) در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه – زبان و ادبیات فارسی

شخصیت حضرت علی (ع) در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: طرح پژوهشی ۱-۱- مقدمه .. ۳ ۱-۲- بیان مسئله و ضرورت انجام …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :سنّت تصحیح متن در ایران پس از اسلام – زبان و ادبیات فارسی

سنّت تصحیح متن در ایران پس از اسلام چکیده امروزه بیشتر تحقیقات تاریخی در حوزه‌های گوناگون، به دانش تصحیح متن (textualcriticism) وابسته است. مصحح می‌کوشد با استفاده از روش‌ها و …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسي سه تيپ شخصيتي «عاقل»، «نادان» و «ديوانه» در حكايات طنز آميز مثنويهاي عطار – زبان و ادبیات فارسی

بررسي سه تيپ شخصيتي «عاقل»، «نادان» و «ديوانه» در حكايات طنز آميز مثنويهاي عطار چكيده ازمكتب تصوف اسلامي كه مسلماً ايرانيان، در پايه‌گذاري و بنيان آن سهمي به سزا داشته‌اند، …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی – کشاورزی و منابع طبیعی

اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی چکیده: به منظور مطالعه اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :شعر، ماهیت و کارکرد آن از نگاه شاعران از سده های نخستین تا پایان قرن هفتم – زبان و ادبیات فارسی

شعر، ماهیت و کارکرد آن از نگاه شاعران از سده های نخستین تا پایان قرن هفتم چكيده تحقيق در پيش رو بازتاب نظر شاعران فارسي زبان را دربارة شعر و …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان – کشاورزی و منابع طبیعی

عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان چکیده این تحقیق تلاش کرده است تا عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری را بررسی نموده، دلایل عدم استقبال کشاورزان را نیز مورد …

Read More