موضوع دانلود با عنوان :آموزش هندسه به دو شیوه اوریگامی و انیمیشن و مقایسه تأثیر آن‌ها بر یادگیری مفاهیم هندسی و هوش منطقی ریاضی دانش آموزان – علوم تربیتی

آموزش هندسه به دو شیوه اوریگامی و انیمیشن و مقایسه تأثیر آن‌ها بر یادگیری مفاهیم هندسی و هوش منطقی ریاضی دانش آموزان چکیده هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – علوم تربیتی

امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان چکیده امروزه انفجار اطلاعات در بخش هاي مختلف مدیریت منجر به تحولات گستردة استفاده از فنآوری …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد تهران مرکز – علوم تربیتی

امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد تهران مرکز چكيده : اين تحقيق به منظور امكان سنجي پياده سازي آموزش مجازي در …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان – علوم تربیتی

ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان چکيده یکی از وظایف اساسی آموزش و پرورش هر کشور پرورش استعدادهای دانش آموزان …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر کرد – علوم تربیتی

بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر کرد فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول:کلیاتپژوهش مقدمه. ۲ ۱-۱- بیان مساله. ۴ ۱-۲- اهميت …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند منطقه ۴ تهران در درس فیزیک ۱ در سال تحصیلی ۹۳ – علوم تربیتی

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند منطقه ۴ تهران در درس فیزیک ۱ در سال تحصیلی ۹۳ چكيده : تحقیق …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی تأثیر ریاضیات بر مهارت های زندگی از نگاه اندیشمندان ریاضیدان – علوم تربیتی

بررسی تأثیر ریاضیات بر مهارت های زندگی از نگاه اندیشمندان ریاضیدان چکیده: تحقیق حاضر، حاصل روش کتابخانه‌ای است که با روی کردی توصیفی به تبیین و تحلیل «تأثیر ریاضیات بر …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران نوجوان – علوم تربیتی

بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران نوجوان مقدمه و هدف: مسایل خانوادگی و تحصیلی از عمده‌ترین علل استرس نوجوانان می‌باشد. بطوری که یک سوم دانش‌آموزان …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی رابطه بین عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان مهاباد – علوم تربیتی

بررسی رابطه بین عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان مهاباد چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عوامل استرس­زا و راهکارهای مدیریت استرس …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه اراک در سال تحصیلی۹۴ ۹۳ – علوم تربیتی

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه اراک در سال تحصیلی۹۴ ۹۳ چكيده: هدف از این پژوهش مطالعه رابطه بین سبک تفکر و …

Read More