موضوع دانلود با عنوان :شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نوسازی c – کشاورزی و منابع طبیعی

شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نوسازی c  چکیده تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری از گام­های مهم ایجاد زیربنای لازم برای تولید هرچه بیشتر محصول برنج می …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی تطبیقی عنصر«عشق» در اشعارحمیدمصدق و نزارقبانی – زبان و ادبیات فارسی

بررسی تطبیقی عنصر«عشق» در اشعارحمیدمصدق و نزارقبانی چکیده: این پژوهش در حوزۀ ادبیات تطبیقی، به بررسی تطبیقی عنصر «عشق» در اشعار حمید مصدق، شاعر معاصر ایرانی و نزار قبانی شاعر …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی. – کشاورزی و منابع طبیعی

بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی. چکیده بیماری اسپوندیلایتیس یکی از بیماری های درگیر کننده ستون فقرات است که خساراتی را به صنعت مرغداری در …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی – کشاورزی و منابع طبیعی

تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده ۱ فصل اول: مقدمه ۱ -۱-.تاریخچه ی سیب زمینی ۲ ۲ -۱ …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی – زبان و ادبیات فارسی

بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: طرح پژوهش ۱-۱ تعريف مساله و بيان ضرورت انجام پژوهش:۱ ۱-۲ اهداف پژوهش:۲ فصل دوم: …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی اثرات سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه – کشاورزی و منابع طبیعی

بررسی اثرات سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. ۱ فصل اول: كليات پژوهش ۱-۱- مقدمه. ۳ …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی تطبیقی عناصر داستانی گلستان سعدی و مقامات حریری – زبان و ادبیات فارسی

بررسی تطبیقی عناصر داستانی گلستان سعدی و مقامات حریری فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول اطلاعات مربوط به طرح تحقیق.. ۲ ۱-۱- موضوع…۲ ۱-۲- مقدمه.. ۲ ۱-۳- بیان مسئله… ۲ …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :مطالعه اثرات محلول پاشی عناصر کم مصرف بر خصوصیات کمی وکیفی کنجد – کشاورزی و منابع طبیعی

مطالعه اثرات محلول پاشی عناصر کم مصرف بر خصوصیات کمی وکیفی کنجد چکیده این آزمایش به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن (۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰کیلوگرم در هکتار) …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه‌ی هشتاد – زبان و ادبیات فارسی

بررسی تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه‌ی هشتاد چکیده  هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل تکنیک‌ها و عناصر طنز در آثار طنزنویسان نوجوان دهه‌ی هشتاد است. این بررسی از …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی – زبان و ادبیات فارسی

بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی     چکیده  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات انگلیسی …

Read More