موضوع دانلود با عنوان :شرح لغات، اصطلاحات و ابیات دشوار ۱۵۰ غزل از آغاز غزل های دیوان لطف الله نیشابوری – زبان و ادبیات فارسی

شرح لغات، اصطلاحات و ابیات دشوار ۱۵۰ غزل از آغاز غزل های دیوان لطف الله نیشابوری  چکیده  از اواخر قرن هشتم تا آغاز قرن نهم از دوره­های رواج شعر فارسی …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :شرح دشواري هاي کتاب مهمان نامه ی بخارا – زبان و ادبیات فارسی

شرح دشواري هاي کتاب مهمان نامه ی بخارا   چکیده  كتاب مهمان نامه بخارا از كتب تاريخي اوايل قرن دهم است. اين كتاب را فضل الله بن روزبهان خنجي در …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسي ساختار و شيوه‌های مجلس‌گويي و سیر تحول آن با تکیه بر متون برجستة ادبی عرفانی تا ابتدای قرن دهم – زبان و ادبیات فارسی

بررسي ساختار و شيوه‌های مجلس‌گويي و سیر تحول آن با تکیه بر متون برجستة ادبی عرفانی تا ابتدای قرن دهم   چکیده  هدف پژوهش حاضر، بررسی «مجلس­گویی» به عنوان یکی …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :مقایسه محتوایی شعر ژاله قائم مقامی وسیمین بهبهانی – زبان و ادبیات فارسی

مقایسه محتوایی شعر ژاله قائم مقامی وسیمین بهبهانی   چکیده : مقایسه ، یکی از روشهای مؤثر برای شناساندن بهترشاعران و نویسندگان و آثارشان به مخاطبان وعلاقه مندان می باشد …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :تحليل موضوعي شعر وحشي بافقي – زبان و ادبیات فارسی

تحليل موضوعي شعر وحشي بافقي چکیده تنوع موضوعی از ابتدای شکل گیری ادب فارسی به اشکال گوناگون وجود داشته است و هر چه از آغاز شعر فارسی مي‌گذرد بر وسعت …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی – کشاورزی و منابع طبیعی

اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی چکیده: به منظور مطالعه اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :شعر، ماهیت و کارکرد آن از نگاه شاعران از سده های نخستین تا پایان قرن هفتم – زبان و ادبیات فارسی

شعر، ماهیت و کارکرد آن از نگاه شاعران از سده های نخستین تا پایان قرن هفتم چكيده تحقيق در پيش رو بازتاب نظر شاعران فارسي زبان را دربارة شعر و …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان – کشاورزی و منابع طبیعی

عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان چکیده این تحقیق تلاش کرده است تا عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری را بررسی نموده، دلایل عدم استقبال کشاورزان را نیز مورد …

Read More