عنوان دانلود : رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱

رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده.. ۱ فصل اول: كليات پژوهش …

Read More

عنوان دانلود : انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱ بيان مسأله:.. ۳ ۱-۲ اهمیت و ضرورت.. …

Read More

عنوان دانلود : برررسي تاثير چهار هفته فعاليت ورزشي ايزومتريک هندگريپ، بر تغييرات اتساع عروقي وابسته به جريان خون و فشارخون در زنان مبتلا به پرفشاري خون

برررسي تاثير چهار هفته فعاليت ورزشي ايزومتريک هندگريپ، بر تغييرات اتساع عروقي وابسته به جريان خون و فشارخون در زنان مبتلا به پرفشاري خون چکیده   پرفشاری‌خون، نقش قابل توجهی …

Read More

عنوان دانلود : بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران  فهرست مطالب  عنوان صفحه  چکیده….۱ فصل اول:كليات تحقیق ۱-۱مقدمه….۳ ۱-۲بیان مساله تحقیق….۴ …

Read More

عنوان دانلود : بررسی ویژگی های جمعیت شناختی، گرایش ،انگیره وموانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی:شهرکرمانشاه)

بررسی ویژگی های جمعیت شناختی، گرایش ،انگیره وموانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی:شهرکرمانشاه)   چکیده: این تحقیق باهدف بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی،گرایش، انگیزه­ها وموانع شرکت مردم شهرکرمانشاه به …

Read More

عنوان دانلود : بررسـی ارتباط بین محافظـه کـاری در حسابــداری و ریسـک ورشکستگی شرکت ها طبق مدل آلتمن (بورس اوراق بهادار ایران)

بررسـی ارتباط بین محافظـه کـاری در حسابــداری و ریسـک ورشکستگی شرکت ها طبق مدل آلتمن (بورس اوراق بهادار ایران)  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده . ۱ فصل اول: کلیـــات پژوهش …

Read More

عنوان دانلود : اثر دستورالعمل هاي کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف مضاعف

اثر دستورالعمل هاي کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف مضاعف چکیده شرکت کنندگان سود بیشتری از تمرکز بیرونی در برابر تمرکز درونی می برند.هدف اصلی از …

Read More

عنوان دانلود : بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی

بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی   شماره صفحه فهرست مطالب ۱ چکیده—   فصل …

Read More

عنوان دانلود : ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران

ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران فهرست مطالب  عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه.. ۳ ۱٫۱٫ بیان مسئله… ۴ ۲٫۱٫ اهمیت تحقیق. ۶ ۳٫۱٫ اهداف …

Read More