موضوع دانلود با عنوان :سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعی – روان شناسی

سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعی فصل اولکلیات تحقیق بیان مسأله تحقیقبر اساس برآوردهای معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :رابطه ویژگیهای شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس – کشاورزی و منابع طبیعی

رابطه ویژگیهای شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ۱فصل اول: کلیات تحقیق۱-۱٫ مقدمه ….۳۱-۲٫ بیان مساله… …۶۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق …۹۱-۴٫ اهداف …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :شناسایی عوامل باکتریایی بلایت گردو و تعیین تنوع آن در استان لرستان – کشاورزی و منابع طبیعی

شناسایی عوامل باکتریایی بلایت گردو و تعیین تنوع آن در استان لرستان چکيده بلايت باكتريايي(Xanthomonas arboricola pv. Juglandis) يكي از بيماري­هاي مهم گردو است كه هرساله باعث کاهش توليد گردو …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :پرنده کوچولو نه پرنده بود نه کوچولو – سایر رشته های علوم پایه

پرنده کوچولو نه پرنده بود نه کوچولو مهدی موسوی اشعار مهدی موسوی فیس بوک سید مهدی موسوی (متولد ۱۳۵۵ در طهران -) از نگرش بسیاری از منتقدین، بنیانگزار غزل پست …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری – روان شناسی

تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ۱فصل نخست: کلیات پژوهش۱-۱- مقدمه ۳۱-۲- بيان مسئله ۵۱-۳- اهمیت …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :ماجراها و سفرهای گالیور – سایر محصولات

ماجراها و سفرهای گالیور گالیور گالیور من میدونم گالیور کیست گالیور کارتون گالیور در اقتصاد سفرهای گالیوِر با عنوان کامل کتاب سفرهایی به برخی ممالک دور افتاده جهان در چهار بخش. …

Read More