موضوع دانلود با عنوان :مقاله مهم‌ترين گياهان انگلي و نيم‌انگلي ايران و اكوفيزيولوژي آنها – کشاورزی

مقاله مهم‌ترين گياهان انگلي و نيم‌انگلي ايران و اكوفيزيولوژي آنها مقدمه: گياهان انگلي گياهاني هستند كه رابطه انگلي با گياهان ديگر داشته و حيات آنها وابسته به ساير گياهان مي‌باشد. …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :اصول احداث باغ کیوی فروت – کشاورزی

اصول احداث باغ کیوی فروت نام کتاب:اصول احداث باغ کیوی فروت نوع فایل:PDF زبان کتاب:فارسی تعداد صفحه:۲۵ مقدمه کیوی فروت گیاهی دو پایه،نیمه گرمسیری و بالارونده با شاخه های ماشوره …

Read More