فایل دانلودی: مدل سازی شبیه سازی و تجزیه و تحلیل بخش و جریان تصمیمات ابزار کنترل در یک سیستم های تولید انعطاف پذیر – چاپ و تبلیغات

مدل سازی شبیه سازی و تجزیه و تحلیل بخش و جریان تصمیمات ابزار کنترل در یک سیستم های تولید انعطاف پذیر مدل سازی شبیه سازی و تجزیه و تحلیل بخش …

Read More

فایل دانلودی: بررسی عملکرد متداول ترين تکنیک های تصمیم‌گیری چند شاخصه با رویکرد بهینه‌یابی – چاپ و تبلیغات

بررسی عملکرد متداول ترين تکنیک های تصمیم‌گیری چند شاخصه با رویکرد بهینه‌یابی هدف از این مقاله، ارایه یک طرح نوآورانه برای تقریب یک فضای تصمیم­گیری گسسته از طریق کاربرد مدل­های …

Read More

فایل دانلودی: یک مدل ریاضی برای فازی و بهینه اجرای سیستم های تولید انعطاف پذیر – چاپ و تبلیغات

یک مدل ریاضی برای فازی و بهینه اجرای سیستم های تولید انعطاف پذیر یک مدل ریاضی برای فازی و بهینه اجرای سیستم های تولید انعطاف پذیر… جزئیات بیشتر / دانلود

Read More

فایل دانلودی: چارچوب شبیه سازی شی گرا برای کنترل زمان واقعی از سیستم های خودکار تولید انعطاف پذیر – چاپ و تبلیغات

چارچوب شبیه سازی شی گرا برای کنترل زمان واقعی از سیستم های خودکار تولید انعطاف پذیر چارچوب شبیه سازی شی گرا برای کنترل زمان واقعی از سیستم های خودکار تولید …

Read More

فایل دانلودی: مهندسي مجدد فرآيند: نقش فناوري اطلاعات در اجرا و استقرار آن – چاپ و تبلیغات

مهندسي مجدد فرآيند: نقش فناوري اطلاعات در اجرا و استقرار آن سوق دادن سازمان به سوي مهندسي مجدد ، بعنوان يك محرك ايفاي نقش مي نمايد. فناوري اطلاعات اجازه مي …

Read More