موضوع دانلود : طراحی مفهومی واحد تولید استایرن –

عنوان: طراحی مفهومی واحد تولید استایرن دسته بندی: مهندسی شیمی نشان شده با :  طراحی مفهومی واحد تولید استایرن واحد تولید استایرن به صورت مفهومی طراحی شده و تمامی محاسبات مراحل مختلف …

Read More

موضوع دانلود : گزارشکار آزمایشگاه سیالات-پمپ دنده ای-توربین فرانسیس-توربین – مهندسی شیمی

عنوان: گزارشکار آزمایشگاه سیالات-پمپ دنده ای-توربین فرانسیس-توربین دسته بندی: مهندسی شیمی نشان شده با :  گزارشکار آزمایشگاه سیالات-پمپ دنده ای-توربین فرانسیس-توربین گزارشکار آزمایشگاه سیالات-توربین فرانسیس-پمپ دنده ای-… جزئیات بیشتر / دانلود برای …

Read More

موضوع دانلود : استفاده از مدل سطحی برای بهینه سازی فرآیند هیدرولیز اسید رقیق از پوست سبز گردو برای تولید گلوکز۹۳ – مهندسی شیمی

استفاده از مدل سطحی برای بهینه سازی فرآیند هیدرولیز اسید رقیق از پوست سبز گردو برای تولید گلوکز۹۳   فهرست مطالب عنوان…..صفحه چکیده…….1 فصل اول: مقدمه ۱-۱بیواتانول چیست؟….۳ ۱-۲ضرورت استفاده …

Read More

موضوع دانلود : استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف۹۳ Achillea filipendula – مهندسی شیمی

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف۹۳ Achillea filipendula   فهرست مطالب عنوان صفحه خلاصه فارسي… ۱  فصل اول: كليات مقدمه… ۳ ۱-۱٫ بيان مسأله. ۳ ۱-۲٫ ضرورت …

Read More

موضوع دانلود : استخراج نقطه ی ابری اورانيم و اندازه گيری آن در نمونه های آبی به ويژه آب دريا۹۰ – مهندسی شیمی

استخراج نقطه ی ابری اورانيم و اندازه گيری آن در نمونه های آبی به ويژه آب دريا۹۰  چکيده يک روش جديد مبتنی بر استخراج نقطه­ي ابری به منظور استخراج اورانيم …

Read More

موضوع دانلود : ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر۹۳ – مهندسی شیمی

ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر۹۳ فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده …. ۱ مقدمه .. ۲ فصل اول : کلیات . ۴ ۱-۱٫ …

Read More

موضوع دانلود : مطالعه تئوری برهم کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2) – مهندسی شیمی

مطالعه تئوری برهم کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2) چکيده در کار حاضر، به مطالعه تئوري ساختارهاي پايدار، انرژي­هاي پيوند و نحوه برهم­کنش در کلاسترهاي H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2) …

Read More

موضوع دانلود : اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی۹۳ – مهندسی شیمی

اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی۹۳ فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. ۱  فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه. ۳ ۱-۲-ایزوپرنالین. ۴ ۱-۲-۱-شیمی ایزوپرنالین. …

Read More