عنوان فایل : بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب اسید….

بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب اسید….    چکیده: نانوذرات باریم سولفات (BaSO4) به­عنوان افزودنی به خمیر مواد فعال منفی (NAM) باتری سرب اسیدی معرفی گردید. ابتدا نانوذرات …

Read More

عنوان فایل : بررسی نقش pH نهایی محلول بر فرآیند رشد و آرایش لایه های نانو ساختار نیکل …

بررسی نقش pH نهایی محلول بر فرآیند رشد و آرایش لایه های نانو ساختار نیکل … چکیده: در این پایان نامه خواص نوری و مشخصه نگاری لایه­های نازک نیمرسانای نانو …

Read More

عنوان فایل : یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته …

یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته … چکیده  در این رساله ابتدا …

Read More

عنوان فایل : مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها…

مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها… فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. ۱ فصل اول: مقدمه و پیشینه.. ۱-۱مقدمه:. ۲ ۱-۲ …

Read More

عنوان فایل : محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سریع تولید شده با استفاده از باریکه‌های لیزری در قلب راکتورهای ..

محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سریع تولید شده با استفاده از باریکه‌های لیزری در قلب راکتورهای .. فهرست مطالب چکیده. ۱ فصل …

Read More

عنوان فایل : بررسی تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی…

بررسی تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی… فهرست مطالب عنوان….صفحه فصل اول: کليات طرح۱ مقدمه۱ فصل دوم: مطالعات نظری۵ مقدمه۵ ۲-۱ برهم‌کنش يون با ماده۵ ۲-۱-۱ اتلاف انرژی الکترونی۸ ۲-۱-۱-۱ …

Read More

موضوع دانلود : Exoplanetary Atmospheres: Theoretical Concepts and Foundations – Physic,Astronomy,Astrophysic

عنوان: Exoplanetary Atmospheres: Theoretical Concepts and Foundations دسته بندی: فیزیک نشان شده با : Physic,Astronomy,Astrophysic Exoplanetary Atmospheres: Theoretical Concepts and Foundations Title: Exoplanetary Atmospheres: Theoretical Concepts and Foundations | Author(s): Kevin Heng | …

Read More