موضوع دانلود با عنوان :« منشاء خانواده مالیکت خصوصی و دولت» – علوم سیاسی

« منشاء خانواده مالیکت خصوصی و دولت» کتاب« منشاء خانواده مالیکت خصوصی و دولت» از کتب بسیار مهم در زمینه ماتریالیسم تاریخی است و در حقیقت مهمترین کتابی است که …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :الگوی نقد نظام سیاسی در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام – علوم سیاسی

الگوی نقد نظام سیاسی در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام چکیده مسئله نقد نظام سياسي در جامعه اسلامي به عنوان موتور محرك اصلاح دستگاه سياسي و معيار پويايي سياسي واجنماعي اقشار …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :الگوهاي تعاملي اسلام و ناسيوناليسم در ايران معاصر و تأثير آن بر منافع ملي – علوم سیاسی

الگوهاي تعاملي اسلام و ناسيوناليسم در ايران معاصر و تأثير آن بر منافع ملي چكيده: دراين پژوهش تلاش شد تا رابطه اسلام و ناسيوناليسم در ايران كه در دو قرن …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی آسیب شناسانه متون موجود با استفاده از رویکرد اسکینر – علوم سیاسی

بررسی آسیب شناسانه متون موجود با استفاده از رویکرد اسکینر چكيده:در سالهاي اخير انديشه سياسي امام خميني(ره) به يكي از مهمترين حوزه هاي پژوهشي تبديل شده است و چند كتاب …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :اشاعه هسته ای و منازعه هند و پاکستان (۲۰۱۰ ۱۹۹۸) – علوم سیاسی

اشاعه هسته ای و منازعه هند و پاکستان (۲۰۱۰ ۱۹۹۸) چکیده طی دهه­ های گذشته، روابط هند و پاکستان یکی از مهم­ترین مسائل جامعه بین­المللی بوده است. اگر آزمایش­های هسته­ای …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران – علوم سیاسی

آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران چکیده موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی بررسی رابطه متقابل دولت و نیروهای اجتماعی و نهادهای …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بر مواضع آنان نسبت به دولت – علوم سیاسی

بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بر مواضع آنان نسبت به دولت چکیده: هدف این طرح علاوه بر شناسایی ساختار جامعه شناسی سیاسی ایران ،آگاهی از …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسي بهره‌وري در صنعت نساجي در برنامه چهارم توسعه – علوم سیاسی

بررسي بهره‌وري در صنعت نساجي در برنامه چهارم توسعه چكيده امروزه توسعه بخش صنعت در هر كشوري با توجه به ساختار و ويژگي­هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مربوط به خود …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی اندیشه سیاسی چهار روشنفکر پیشامشروطه(با تأکید بر مفاهیم عدالت و آزادی) – علوم سیاسی

بررسی اندیشه سیاسی چهار روشنفکر پیشامشروطه(با تأکید بر مفاهیم عدالت و آزادی) چکیده این نوشتار در پی آن است تا نشان دهد چگونه چهار روشنفکر برجسته پیشامشروطه ایرانی یعنی، میرزا …

Read More