موضوع دانلود با عنوان :بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بر مواضع آنان نسبت به دولت – علوم سیاسی

بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بر مواضع آنان نسبت به دولت چکیده: هدف این طرح علاوه بر شناسایی ساختار جامعه شناسی سیاسی ایران ،آگاهی از …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسي بهره‌وري در صنعت نساجي در برنامه چهارم توسعه – علوم سیاسی

بررسي بهره‌وري در صنعت نساجي در برنامه چهارم توسعه چكيده امروزه توسعه بخش صنعت در هر كشوري با توجه به ساختار و ويژگي­هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مربوط به خود …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی اندیشه سیاسی چهار روشنفکر پیشامشروطه(با تأکید بر مفاهیم عدالت و آزادی) – علوم سیاسی

بررسی اندیشه سیاسی چهار روشنفکر پیشامشروطه(با تأکید بر مفاهیم عدالت و آزادی) چکیده این نوشتار در پی آن است تا نشان دهد چگونه چهار روشنفکر برجسته پیشامشروطه ایرانی یعنی، میرزا …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :انقلاب اسلامی، واکاوی چرایی واگذاری قدرت به مهندس مهدی بازرگان – علوم سیاسی

انقلاب اسلامی، واکاوی چرایی واگذاری قدرت به مهندس مهدی بازرگان چکیده این نوشتار بر اساس دعوای فکری صاحبنظران حوزه مسائل ایران در ارتباط با چرایی واگذاری قدرت به مهندس بازرگان …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :امنیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه (بررسی تطبیقی ایران و ترکیه) – علوم سیاسی

امنیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه (بررسی تطبیقی ایران و ترکیه) چکیده پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این حقیقت آشکار شد که دیگر …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در آراء هایک و رالز – علوم سیاسی

بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در آراء هایک و رالز چکیده مفهوم آزادی بی شک یکی ازمهمترین نظریه های سیاسی می باشد که همواره تاثیرات شگرفی را در تحولات جهان داشته …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :بررسی تاثیر مهاجرت بر تغییر و تحول ارزش های فرهنگی و سیاسی مهاجران؛ مطالعه موردی شهر تهران – علوم سیاسی

بررسی تاثیر مهاجرت بر تغییر و تحول ارزش های فرهنگی و سیاسی مهاجران؛ مطالعه موردی شهر تهران چکيده: پديده مهاجرت قدمتي طولاني در زندگي بشر دارد. اولين گونه هاي سبک …

Read More