موضوع دانلود با عنوان :دانلود طرح جامع – تفصیلی شهر عنبران – سایر رشته های علوم انسانی

دانلود طرح جامع – تفصیلی شهر عنبران در این بخش گزارش ضوابط و مقررات ساختمانی از مطالعات طرح جامع – تفصیلی شهر عنبران که توسط مهندسین مشاور طرح و راهبرد …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :دانلود طرح راهبردی، تفصیلی ویژه و طراحی شهری بافت فرسوده شهر اراک – سایر رشته های علوم انسانی

دانلود طرح راهبردی، تفصیلی ویژه و طراحی شهری بافت فرسوده شهر اراک در این بخش گزارش طرح راهبردی، تفصیلی ویژه و طراحی شهری بافت فرسوده شهر اراک(ضوابط و مقررات) که …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :دانلود خلاصه کتاب بهسازی و نوسازی بافت‌های کهن شهری از دکتر کیومرث حبیبی، دکتراحمد پوراحمد و دکترابوالفضل مشکینی – سایر رشته های علوم انسانی

دانلود خلاصه کتاب بهسازی و نوسازی بافت‌های کهن شهری از دکتر کیومرث حبیبی، دکتراحمد پوراحمد و دکترابوالفضل مشکینی در این بخش خلاصه فصل اول؛ مبانی نظری، چارچوب مفاهیم پایه و فصل …

Read More