کتاب بررسی آئین ایرانیان باستان و نقش دین زرتشت در ساختار اجتماعی و فرهنگی و ارتباط آن با کشاورزی

مشخصات فایل دانلودی: عنوان: کتاب بررسی آئین ایرانیان باستان و نقش دین زرتشت در ساختار اجتماعی و فرهنگی و ارتباط آن با کشاورزی دسته بندی فایل : تاریخ و فرهنگ شما می توانید …

Read More

مقاله بررسی فناوری سفالگری هزاره پنجم ق.م.با استفاده از روش های آزمايشگاهی درشمال مركزی ايران

مشخصات فایل دانلودی: عنوان: مقاله بررسی فناوری سفالگری هزاره پنجم ق.م.با استفاده از روش های آزمايشگاهی درشمال مركزی ايران دسته بندی فایل : تاریخ و فرهنگ شما می توانید فایل با مشخصات ذکر …

Read More

ویژگیهای تاریخی و مولفه های جامعۀ شهری ایران در اواخر دورۀ ساسانیان

مشخصات فایل دانلودی: عنوان: ویژگیهای تاریخی و مولفه های جامعۀ شهری ایران در اواخر دورۀ ساسانیان دسته بندی فایل : تاریخ و فرهنگ شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا …

Read More