دانلود با موضوع :طراحی و پیاده سازی کنترلر غیر خطی مبدل ِDC_DC کاهنده….

طراحی و پیاده سازی کنترلر غیر خطی مبدل ِDC_DC کاهنده….   فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ فصل اول: مروريبرمطالعاتانجام­شده ۲ -۱- مقدمه ۳ ۱-۲- پژوهش­های انجام­شده بر روی مبدل­های …

Read More

دانلود با موضوع :طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری دمای چند کاناله با قابلیت های ذخیره سازی، پردازش، نمایش و ارسال از طریق شبکه….

طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری دمای چند کاناله با قابلیت های ذخیره سازی، پردازش، نمایش و ارسال از طریق شبکه…. چکیده اندازه­گیری و کنترل دقیق دما در سیستم­های صنعتی …

Read More

دانلود با موضوع :طراحی و ساخت آزمایشگاه استاندارد سیار کالیبراسیون ویژه کمیت‌های الکتریکی…..

طراحی و ساخت آزمایشگاه استاندارد سیار کالیبراسیون ویژه کمیت‌های الکتریکی….. چکیده مزایای زیاد کالیبراسیون در محل، نسبت به کالیبراسیون در مرکز کالیبراسیون باعث تشکیل تیم های مجهز سیار کالیبراسیون در …

Read More

دانلود با موضوع :طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم حلقه قفل فاز در یک جبران‌ساز استاتیکی….

طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم حلقه قفل فاز در یک جبران‌ساز استاتیکی….  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ….۱ فصل اول: مقدمه ۱-۱پیشگفتار …۲ ۱-۲ تاریخچه PLLو STATCOM………4 ۱-۳ بخش‌های سیستم STATCOM …

Read More

دانلود با موضوع :طراحی، شبیه سازی وساخت یک آنتن میکرواستریپی جدید با قابلیت کنترل چند باند فرکانسی…..

طراحی، شبیه سازی وساخت یک آنتن میکرواستریپی جدید با قابلیت کنترل چند باند فرکانسی….. چکیده در این پایان­نامه، یک آنتن میکرواستریپی پچ با تغییراتی بسیار موثر در صفحه زمین و …

Read More

دانلود با موضوع :طراحی و کنترل فیلتر اکتیو سری با روش جدید برای استخراج هارمونیک ولتاژ بار….

طراحی و کنترل فیلتر اکتیو سری با روش جدید برای استخراج هارمونیک ولتاژ بار…. چکیده فیلتر اکتیو سری برای جداسازی هارمونیک و تنظیم ولتاژ بار، در بارهای غیر‌خطی نوع منبع …

Read More