موضوع دانلود با عنوان :اپیدمیولوژی مولکولی پروتئینP2 غشای خارجی در هموفیلوس آنفلوانزا – زیست شناسی

اپیدمیولوژی مولکولی پروتئینP2 غشای خارجی در هموفیلوس آنفلوانزا چکیده:هموفیلوس آنفلوانزا،یک باکتری گرم منفی و پاتوژن اختصاصی انسانی است که از نظر بیماری زایی می‏تواند ایجاد مننژیت حاد باکتریایی ،سپتی سمی،اپی …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :جداسازی و تشخیص مولکولی پاراکوویروس های انسانی از نمونه کلینیکی کودکان مبتلا به گاستروانتریت به روش تکنیک مولکولی RT_PCR – زیست شناسی

جداسازی و تشخیص مولکولی پاراکوویروس های انسانی از نمونه کلینیکی کودکان مبتلا به گاستروانتریت به روش تکنیک مولکولی RT_PCR فهرست مطالب عنوانخلاصه فارسی۱مقدمه ۲(۱-۱ تاریخچه پیکورنا ویروس ها ۳(۲-۱ تقسیم …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :آموزش حرفه ایی پکیج ایران پیشرفت – کسب و کار اینترنتی

آموزش حرفه ایی پکیج ایران پیشرفت آموزش حرفه ایی پکیج ایران پیشرفت این پکیج شامل چندین فرصت شغلی تست شده و تضمینی می باشد تمامی شغل ها با جزییات کامل بوده …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :حذف علف کش بنتازون به عنوان یک آلاینده در حضور نانو ذرات TiO2/SiO2 که یک نانو کاتالیست – زیست شناسی

حذف علف کش بنتازون به عنوان یک آلاینده در حضور نانو ذرات TiO2/SiO2 که یک نانو کاتالیست خلاصه فارسیدر سال‌های اخیر فرآیندهای اکسایش پیشرفته بعنوان جایگزینی برای روشهای معمول دیگر …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :آنالیز مولکولی ژن مولد کپسول PRP در نمونه های هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b جدا شده از نمونه های بالینی به منظور انتخاب بهترین سویه واکسینال بومی – زیست شناسی

آنالیز مولکولی ژن مولد کپسول PRP در نمونه های هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b جدا شده از نمونه های بالینی به منظور انتخاب بهترین سویه واکسینال بومی عنوان فهرست مطالب صفحهفصل …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :تاثیر کاهش حجم مایع بلاستوسل قبل از انجماد شیشهای بر بیان ژنهای اختصاصی اندودرم اولیه رویان موش – زیست شناسی

تاثیر کاهش حجم مایع بلاستوسل قبل از انجماد شیشهای بر بیان ژنهای اختصاصی اندودرم اولیه رویان موش چکیده فارسیمطالعات انجام شده در سالهای اخیر نشان میدهند که سوراخ کردن مصنوعی …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :پرسشنامه سبک دفاعی آندرز و همکاران DSQ – روان شناسی

پرسشنامه سبک دفاعی آندرز و همکاران DSQ پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ-40) توسط آندرز و همکاران در سال ۱۹۹۳ تنظیم شد .این پرسشنامه براساس پرسشنامه اولیه باند و همکاران که …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :دانلود کتاب مجموعه تست های مقاومت مصالح با حل تشریحی ویژه کنکور کارشناسی ارشدبه صورت pdf در ۱۹۷ صفحه – عمران

دانلود کتاب مجموعه تست های مقاومت مصالح با حل تشریحی ویژه کنکور کارشناسی ارشدبه صورت pdf در ۱۹۷ صفحه در این پروژه کتاب مجموعه تست های مقاومت مصالح با حل تشریحی …

Read More

موضوع دانلود با عنوان :کاربرد نشانگر مولکولی میکروستالیت ISSR در تنوع ژنتیکی توده‌های زنبور عسل Apis mellifera L. برخی از نقاط ایران – زیست شناسی

کاربرد نشانگر مولکولی میکروستالیت ISSR در تنوع ژنتیکی توده‌های زنبور عسل Apis mellifera L. برخی از نقاط ایران فهرست مطالبچکیده ۱فصل اولمقدمه ۲فصل دومبررسی و مرور منابع ۵۲-۱- تاریخچه زنبور …

Read More