موضوع دانلود : کاهش تحریم‌ها و نقش آن در روابط تجاری ایران و چین بعد از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی…. – کاهش تحریم‌ها و نقش آن,روابط تجاری ایران و چین,روی کار آمدن دولت دکتر روحانی,دانلود پایان نامه,word

عنوان: کاهش تحریم‌ها و نقش آن در روابط تجاری ایران و چین بعد از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی….

دسته بندی: علوم سیاسی

نشان شده با : کاهش تحریم‌ها و نقش آن,روابط تجاری ایران و چین,روی کار آمدن دولت دکتر روحانی,دانلود پایان نامه,word

کاهش تحریم‌ها و نقش آن در روابط تجاری ایران و چین بعد از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی....

کاهش تحریم‌ها و نقش آن در روابط تجاری ایران و چین بعد از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی….

فهرست مطالب
 مقدمه. ۷
فصلاول:. ۹
کلیاتتحقیق. ۹
۱-۱-بیان مسئله. ۱۰
۱-۲-اهمیتموضوعتحقیق. ۱۲
۱-۳-سؤالتحقیق. ۱۲
۱-۴-فرضیهتحقیق. ۱۲
۱-۵-انگیزهتحقیق. ۱۲
۱-۶-روشتحقیق. ۱۳
۱-۷- قلمروتحقیق. ۱۳
۱-۸-روشگردآوریاطلاعات. ۱۳
۱-۹-متغیرهایپژوهش. ۱۳
۱-۱۰- تعریفمفاهیمواصطلاحاتکلیدی. ۱۴
۱-۱۱- پیشینهپژوهش. ۱۴
۱-۱۲-سازماندهیپژوهش. ۱۷
 فصلدوم:. ۱۸
چارچوبنظری. ۱۸
۲-۱- تحریم. ۱۹
۲-۱-۱- آسیبپذیریکشورموردهدفتحریم. ۲۱
۲-۲- ابعاد نظری تحریم:. ۲۲
۲-۲-۱- نظریهسمبولیک. ۲۴
۲-۲-۲- نظریهبازدارندگی. ۲۴
۲-۳-…

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *